Rahvatervishoiu eesti-inglise seletav sõnastik

Eesti-Inglise rahvatervishoiu seletav sõnastik koondab eestikeelseid rahvatervishoiu termineid ja seletusi eesti keeles. Iga termin on varustatud ingliskeelse vastega, mille järgi saab termineid otsida ülal paremal asuva otsingusüsteemi abil. Eesti keeles on termineid võimalik otsida vasakul asuva otsingu kaudu, avalehelt tähestiku järgi kõigist terminitest või vasakul veerus loetletud valdkondade kaupa.


Kokku: 7

 • Biostatistika
  Valdkond esitab loetelu enam kasutatavatest statistika mõistetest ja nende seletustest lähtuvalt nende tavapärasest kasutusest biostatistikas, epidemiologias jt terviseteadustega seotud rakendustes.
 • Biostatistika; Üldmõisted
 • Epidemioloogia
  Valdkond koondab olulisemaid mõisteid, mida käsitletakse TÜ tervishoiu instituudis õpetavates epidemioloogia ainetes.
 • Keskkonnatervishoid
  Keskkonnatervishoiu osa terminite valiku aluseks on WHO organiseeritud ja publitseeritud eriala põhiõpikute aineloendid.
 • Terviseökonoomika
  Valdkond koondab terviseökonoomikas sagedast kasutust leidvad mõisted, mis käsitlevad kulu-tulu hindamist, tervisega seotud elukvaliteeti ning tervisetehnoloogiate hindamises kasutatavaid analüütilisi meetodeid.
 • Üldmõisted
  Valdkond koondab valiku sagedast kasutust leidvatest mõistetest, mille puhul on põimunud mõiste erialane rakendus ja kasutus tavakeeles.
 • Üldmõisted; Epidemioloogia

Kokku: 7