Hüppa kohta:


  • ruumikliima
    indoor air

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Ruumis (hoones) valitsev keskkond, mis mõjutab inimese elutegevust ja tervist. Ruumikliima peamised tegurid on õhutemperatuur, -niiskus, liikumiskiirus, koostis (gaasid, osakesed, aurud, mikroorganismid ja nende elutegevuse jäägid vms), piirete pinnatemperatuur, müra, elektromagnetkiirgus vms. Ruumikliima üks peamisi kvaliteedinäitajaid on inimese soojuslik komfort (mugavustunne).
    sünonüüm: sisekliima