Hüppa kohta:


  • emissioon, paisang
    emission

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Keskkonda eralduva/paisatava aine hulk mõõdetuna massiühikus ajaühiku/ruumalaühiku/pindalaühiku kohta (nt t/a, mg/m3, mg/m2).