Hüppa kohta:


  • rõhttulpdiagramm
    tornado chart

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Joonis, mis kujutab horisontaalsete tulpade abil mitme üheparameetrilise tundlikkuse analüüsi tulemusi.