Hüppa kohta:


  • otsene standardimine
    direct standardisation

    Valdkonnad: Epidemioloogia

    Standardimise meetod, mida kasutatakse juhul, kui erikordajad uuritavas rahvastikus on teada. Standarditud kordajad saadakse uuritava rahvastiku erikordajate (nt vanuskordajate) rakendamisel standardrahvastiku jaotusele.
    vt: standardimine