Hüppa kohta:


  • kulutõhususe tasand
    cost-effectiveness plane

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Joonis, mis kujutab alternatiivsete tervisetehnoloogiate kulude ja tulemite erinevust.