Hüppa kohta:


  • mudeli valiidsus
    model validity

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Mudeli omadus, mis näitab, kui usaldusväärsed on mudeli struktuur, kasutatud sisendparameetrid ja eeldused ning kui hästi vastavad saadud tulemused tegelikkusele.