Hüppa kohta:


  • z-test
    z-test

    Valdkonnad: Biostatistika

    Iga statistiline test, kus eeldatakse, et nullhüpoteesi kehtides on teststatistiku jaotus standardnormaaljaotus. Nt kahe osakaalu võrdlemisel kasutatakse z-testi.