Hüppa kohta:


  • Wilcoxoni astak-märgi test
    Wilcoxon signed-rank test

    Valdkonnad: Biostatistika

    Paaris t-testi mitteparameetriline alternatiiv, mida saab kasutada, kui t-testi rakendamiseks vajalik normaaljaotuse eeldus ei ole täidetud.