Hüppa kohta:


  • märgitest
    sign test

    Valdkonnad: Biostatistika

    Mitteparameetriline test, mille korral kontrollitakse hüpoteesi mediaani väärtuse kohta. Kasutatakse ka paarisvaatluste korral paaris t-testi mitteparameetrilise alternatiivina; nullhüpoteesiks on, et vaatlustel on võrdne mediaan.