Hüppa kohta:


  • Wilcoxoni astak-summa test
    Wilcoxon rank-sum test, Mann-Whitney test, Mann-Whitney U test

    Valdkonnad: Biostatistika

    Mitteparameetriline test, mida kasutatakse kahe sõltumatu valimi jaotuse erinevuse testimiseks. Kasutatakse kahe valimi t-testi alternatiivina, kui tunnus pole normaaljaotusega.
    sünonüüm: Manni-Whitney test