Hüppa kohta:


  • Waldi statistik
    Wald statistic

    Valdkonnad: Biostatistika

    Statistik, mida kasutatakse, et hinnata konkreetse mudeli liikme olulisust sõltuva tunnuse kirjeldamisel. Arvutatakse mudeli parameetri hinnangu ja tema standardhälbe suhtena.