Hüppa kohta:


  • ühe tunnusega regressioon
    univariate regression, simple linear regression

    Valdkonnad: Biostatistika

    Regressioonimudel, kus normaaljaotusega tunnust kirjeldatakse ühe pideva tunnuse kaudu.
    sünonüüm: lihtne lineaarne regressioon