Hüppa kohta:


  • esimest liiki viga
    type one error

    Valdkonnad: Biostatistika

    Viga, mis tehakse, kui võetakse vastu alternatiivne hüpotees, kui see tegelikult üldkogumis ei kehti. Esimest liiki vea tegemise tõenäosust piiratakse olulisuse nivooga.