Hüppa kohta:


  • kahemõõtmeline sagedustabel
    two-dimensional frequency table

    Valdkonnad: Biostatistika

    Sagedustabel, mis esitab ühtedel ja samadel objektidel mõõdetud kahe mittepideva tunnuse väärtuspaaride esinemissagedusi. Nt suitsetajate ja mittesuitsetajate arv meeste ja naiste hulgas.