Hüppa kohta:


  • kahe valimi t-test
    two sample t-test, unpaired t-test, independent samples t-test

    Valdkonnad: Biostatistika

    Test kahe sõltumatu rühma keskmiste võrdlemiseks. Kummaski rühmas peab olema uuritav tunnus normaaljaotusega.
    sünonüüm: sõltumatute valimite t-test