Hüppa kohta:


  • t-jaotus
    t-distribution, Student´s t-distribution

    Valdkonnad: Biostatistika

    Üks pidevate tunnuste jaotuseid. Sarnaneb standardnormaaljaotusele: on sümmeetriline, keskväärtusega 0 ja kellukesekujuline. Tekib standardnormaaljaotusega ja hii-ruut-jaotusega tunnuste suhtena. Suure valimi korral on praktiliselt identne standardnormaaljaotusega. Kasutatakse hüpoteeside kontrollimisel, keskmiste võrdlemisel, keskväärtuse usalduspiiride määramisel jne.
    sünonüüm: Studenti t-jaotus