Hüppa kohta:


  • süstemaatiline osa
    systematic part

    Valdkonnad: Biostatistika

    See osa sõltuva tunnuse koguhajuvusest, mis on kirjeldatav mudeli abil. Mudeli abil kirjeldatakse tegelikult tunnuse varieeruvust (tema keskmise ümber).