Hüppa kohta:


  • üleelamistõenäosus
    survival probability

    Valdkonnad: Biostatistika

    Tulemivabade uuritavate osakaal kõigist uuritavatest teatud ajaperioodi lõpus.