Hüppa kohta:


  • survival curve, survival graph
    elulemuskõver

    Valdkonnad: Biostatistika

    Elulemusfunktsiooni graafik – kõver, mille alguspunktis on 100% uuringurahvastikust elus (tulemivaba) ning mis näitab veel elus oleva (veel tulemivaba) rahvastiku osakaalu järjestikustel ajamomentidel. Võib rakendada mis tahes diskreetsele sündmusele (haigestumine, retsidiiv, surm, paranemine).