Hüppa kohta:


  • kihitatud hinnang
    stratified estimation

    Valdkonnad: Biostatistika

    Hinnang, mis arvutatakse andmestiku alamrühmades ehk kihtides eraldi – nt meestele/naistele, haridustasemete järgi. Kui kihtides olevad hinnangud on sarnased, siis on võimalik kaalumise teel neid ühendada, nt Manteli-Haenszeli meetodil.
    sünonüüm: kihistatud hinnang