Hüppa kohta:


  • statistiline hüpotees
    statistical hypothesis

    Valdkonnad: Biostatistika

    Oletus või väide üldkogumi jaotuse kohta, mida kontrollitakse valimi põhjal statistilise testiga. Sõnastatakse nullhüpoteesi ja alternatiivse hüpoteesi paarina. Nullhüpotees väidab üldiselt efekti, seose või erinevuse puudumist. Alternatiivne hüpotees väidab nullhüpoteesile vastupidist. Nullhüpoteesi kummutamise teel näidatakse alternatiivse hüpoteesi kehtimist.
    Ühepoolsete hüpoteeside puhul väidab nullhüpotees võrratust, kahepoolsete hüpoteeside korral aga mittevõrdumist.