Hüppa kohta:


  • statistiline seos
    statistical association

    Valdkonnad: Biostatistika

    Statistiliseks seoseks nimetatakse olukorda, kus sündmuse või tunnuse väärtuse esinemise tõenäosus sõltub mõne muu sündmuse toimumisest või tunnuse väärtustest. Ei pruugi olla põhjuslik.