Hüppa kohta:


  • statistik
    statistic

    Valdkonnad: Biostatistika

    Valimit iseloomustav arvkarakteristik. Nt maksimum, summa, keskmine, standardhälve, hii-ruut-statisik