Hüppa kohta:


  • standarditud jääk
    standardised residual

    Valdkonnad: Biostatistika

    Kasutatakse vaatluste avastamiseks, mille puhul hinnatud mudel ei sobi. Aitab hinnata, kas jäägid on standardse normaaljaotusega. Saadakse, kui mudeli jääkidest lahutatakse mudeli jääkide keskmine ja jagatakse läbi jääkide standardhälbega.