Hüppa kohta:


  • standarditud hälbimusjäägid
    standardised deviance residuals

    Valdkonnad: Biostatistika

    Kasutatakse Poissoni regressiooni puhul vaatluste avastamiseks, mille puhul hinnatud mudel ei sobi. Arvutatakse sõltuva tunnuse tegeliku väärtuse, mudeli prognoosi ja sõltuva tunnuse hajuvuse põhjal.