Hüppa kohta:


  • standardviga
    standard error (ingl lühend SE)

    Valdkonnad: Epidemioloogia, Biostatistika

    Statistilise hinnangu standardhälve. Nt keskmise standardhälve