Hüppa kohta:


  • Spearmani korrelatsioonikordaja
    Spearman correlation coefficient, Spearman rank correlation coefficient

    Valdkonnad: Biostatistika

    Korrelatsioonikordaja, mis näitab kasvava või kahaneva seose tugevust kahe arvulise tunnuse või kahe paljude väärtustega järjestustunnuse vahel. Kasutatakse sageli siis, kui tunnused ei ole normaaljaotusega.
    sünonüüm: Spearmani astak-korrelatsioonikordaja