Hüppa kohta:


  • olulisuse nivoo
    significance level

    Valdkonnad: Biostatistika

    Esimest liiki vea kokkuleppeline lubatav ülempiir. Sageli 0,05 (ka 0,01, 0,1). Tähistatakse α.
    sünonüüm: olulisusnivoo