Hüppa kohta:


  • hajuvusdiagramm
    scatterplot

    Valdkonnad: Biostatistika

    Kahe arvulise tunnuse vahelist seost kujutav joonis. Joonisele kantakse objektide kahe erineva tunnuse väärtustest moodustatud punktid.