Hüppa kohta:


  • skaalateisendus
    scaling

    Valdkonnad: Biostatistika

    Tunnuse skaala muutmine. Nt vastsündinu puhul 1-grammine sünnikaalu erinevus ei ole tavaliselt piisavalt suure mõjuga; sel juhul võib kaalu läbi jagada 100-ga. Nii saame mudelis kirjeldada sünnikaalu mõju 100-grammise muutuse kohta. Skaala muutmine ei mõjuta teisendatud tunnuse seose tugevust teiste tunnustega – lubab vaid seost läbinähtavamalt kirjeldada.
    sünonüümid: skaala muutmine, skaleerimine