Hüppa kohta:


 • regressioonikordajad
  regression model coefficients

  Valdkonnad: Biostatistika

  Statistilise mudeli kirjeldavate tunnustele vastavad kordajad, mis näitavad kirjeldava tunnuse ühe ühiku muutusega kaasnevat sõltuva tunnuse keskmist muutust.
  Nt kehakaalu kirjeldamisel pikkuse kaudu: pikkusele vastav mudeli kordaja iseloomustab, kui palju erinevad inimeste kehakaalud keskmiselt, kui inimeste pikkuste erinevus on 1 cm.
  Mudeli kordajad valitakse nii, et mudel sobiks võimalikult hästi andmetega.
  sünonüümid: regressioonmudeli kordajad, regressiooni koefitsiendid