Hüppa kohta:


  • kvartiil
    quartile

    Valdkonnad: Biostatistika

    Kvartiilid jaotavad variatsioonrea neljaks võrdseks (võrdsete liikmete arvuga) osaks. Kvartiile on kolm: esimene ehk alumine kvartiil; teine kvartiil ehk mediaan ja kolmas ehk ülemine kvartiil.
    Alumine kvartiil on tunnuse väärtus, millest väiksemaid või sellega võrdseid liikmeid on variatsioonreas 25%. Ülemine kvartiil on tunnuse väärtus, millest suuremaid või sellega võrdseid liikmeid on variatsioonreas 25%. Ülemise ja alumise kvartiili vahele jääb 50% tunnuse väärtustest.