Hüppa kohta:


  • kvalitatiivne meetod
    qualitative method

    Valdkonnad: Biostatistika

    Uurimismeetod, millega kirjeldatakse uuritavat nähtust süvitsi ja ei keskenduta arvandmetele,
    Nt intervjuu, lugude jutustamine.