Hüppa kohta:


  • kvantiil-kvantiil diagramm
    Q-Q plot, quantile-quantile plot

    Valdkonnad: Biostatistika

    Hajuvusdiagramm, mida kasutatakse võrdlemaks uuritava tunnuse (valimi) jaotust mõne teise jaotusega. Joonisele kantakse kahe erineva jaotuse kvantiilidest moodustatud punktid. Kui jaotused on sarnased, moodustub joonisel punktidest diagonaalne sirge.
    sünonüüm: tõenäosuspaber, kvantiilide joonis