Hüppa kohta:


  • proportsionaalsed riskitihedused
    proportional hazards

    Valdkonnad: Biostatistika

    Olukord, kus võrreldavate rühmade riskitihedusfunktsioonide suhe on sama igal ajahetkel.
    sünonüüm: võrdelised riskitihedused