Hüppa kohta:


  • tihedusfunktsioon
    probability density function

    Valdkonnad: Biostatistika

    Iseloomustab pidevat tunnust; tõenäosusfunktsiooni analoog pideva juhusliku suuruse korral. Tihedusfunktsiooni alune pindala mingis vahemikus iseloomustab tõenäosust, et vastava juhusliku suuruse väärtus satub katse/vaatluse sooritamisel sellesse vahemikku. Kogu tihedusfunktsiooni alune pindala on 1.