Hüppa kohta:


  • rahvastikupüramiid
    population pyramid

    Valdkonnad: Biostatistika

    Joonis, mis esitab rahvastiku vanuselise koosseisu sugude kaupa tulpade abil.