Hüppa kohta:


  • Poissoni regressioon
    Poisson regression

    Valdkonnad: Biostatistika

    Regressioonmudel, mida kasutatakse loendusandmete kirjeldamisel.