Hüppa kohta:


  • punkthinnang
    point estimate

    Valdkonnad: Epidemioloogia, Biostatistika

    Näitaja väärtus, mis on arvutatud valimi põhjal ning esitatud ühe arvuna. Nt valimi keskväärtus on punkthinnang üldkogumi keskmisele.