Hüppa kohta:


  • Pearsoni (ehk lineaarne) korrelatsioonikordaja
    Pearson correlation coefficient

    Valdkonnad: Biostatistika

    Korrelatsioonikordaja, mis näitab kasvava või kahaneva seose tugevust kahe arvulise tunnuse vahel. On hästi tõlgendatav normaaljaotusega tunnuste puhul.