Hüppa kohta:


  • parameetriline test
    parametric test

    Valdkonnad: Biostatistika

    Hüpoteese kontrollitakse üldkogumi jaotusparameetrite kohta. Eeldatakse, et andmed on mingist kindlast jaotusest.