Hüppa kohta:


  • olulisuse tõenäosus
    p-value

    Valdkonnad: Biostatistika

    Tõenäosus saada erinevuse või seose puudumise korral (ehk nullhüpoteesi kehtimisel) vaadeldud erinevus või sellest veel suurem erinevus antud varieeruvuse ja suurusega valimist. Statistiliste testide korral ei näita p-väärtus seose tugevust, vaid seda kasutatakse nullhüpoteesi mittekehtimise üle otsustamiseks.
    sünonüüm: p-väärtus