Hüppa kohta:


  • p-kvantiil
    p-quantile

    Valdkonnad: Biostatistika

    Arvrea väärtus, millest väiksemate ja sama suurte väärtuste osakaal on p. Nt 0,3 kvantiil on tunnuse selline väärtus, millest väiksemaid väärtuseid on variatsioonreas 30%.