Hüppa kohta:


  • mõõdetud sagedus
    observed number, observed frequency

    Valdkonnad: Biostatistika, Epidemioloogia

    Valimis ilmnev diskreetse tunnuse väärtuse sagedus. Nt meeste arv või naiste arv.
    sünonüüm: vaatlusel saadud arv