Hüppa kohta:


  • ravihalvemuse arv
    number needed to harm (ingl lühend NNH)

    Valdkonnad: Biostatistika

    Keskmine inimeste arv, kes peaksid saama uuritavat ravi, et soovimatu sündmus (nt mitteparanemine, surm) tekiks ühel korral enam, võrreldes olukorraga, kus neid inimesi ravitaks teise, võrreldava ravimiga. Riskide vahe pöördväärtus.
    sünonüüm: ravierinevuse arv