Hüppa kohta:


  • müraparameeter
    nuisance parameter

    Valdkonnad: Biostatistika

    Igasugune parameeter, mis ei ole otseselt huvi all, aga mida tuleb analüüsil arvesse võtta. Nt keskväärtus on müraparameeter standardhälbe hindamisel.