Hüppa kohta:


  • normaaljaotus
    normal distribution, Gaussian distribution

    Valdkonnad: Biostatistika

    Pidevat tunnust kirjeldav jaotus. Normaaljaotus on sümmeetriline ja kellukese kujuga; keskväärtusele lähemal olevaid tulemusi saadakse katse/vaatluse jooksul suurema tõenäosusega kui keskväärtusest kaugemal olevaid tulemusi. Normaaljaotuse määrab kaks parameetrit: keskväärtus määrab paiknemise ja standardhälve määrab kuju. Normaaljaotust keskväärtusega 0 ja standardhälbega 1 nimetatakse standardseks normaaljaotuseks.