Hüppa kohta:


  • mitteparameetrilised testid
    nonparametric tests

    Valdkonnad: Biostatistika

    Statistilised testid, mille korral ei tehta eeldusi andmete jaotusparameetrite kohta.