Hüppa kohta:


  • Nelsoni-Aaleni hinnang
    Nelson-Aalen estimator

    Valdkonnad: Biostatistika

    Kumulatiivse riskitihedusfunktsiooni mitteparameetriline hinnang paremalt tsenseeritud andmete korral.